Woonzorgboerderij Moriahoeve vindt de inzet van vrijwillige medewerkers en mantelzorgers belangrijk. Zij zien de inzet van deze medewerkers als waardevol en essentieel voor de zorgverlening aan de bewoners en bezoekers.

Mantelzorgers en vrijwillige medewerkers voelen zich hier welkom, gewenst en worden gelijkwaardig gezien met de zorgmedewerkers. Zij vullen elkaar aan.


Mantelzorger en vrijwillige medewerker binnen Moriahoeve Mantelzorg en vrijwillige medewerkers zorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken:

Mantelzorg

Mantelzorg komt op je pad Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers binnen Moriahoeve hebben vaak al een periode van zorgen gehad voor de bewoner die binnen Moriahoeve is komen wonen. Moriahoeve geeft mantelzorgers de ruimte om deze taken (deels) voort te zetten. Dit wordt ook gestimuleerd en gezamenlijk afgestemd.

Vrijwilligerswerk

Voor vrijwilligerswerk kies je vrijwillige medewerkers kiezen ervoor om te zorgen, op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Als zij als vrijwillige medewerker starten, is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. vrijwillige medewerkers werken in georganiseerd verband voor een organisatie op vastgestelde tijden.

Hoe mantelzorgers en vrijwilligers worden ingezet kunt u vinden in dit document: Klik hier

Wilt u ook vrijwilliger worden bij Moriahoeve? Of wilt u als familie/naasten ondersteunen op Moriahoeve, dat kan!

Klik hier voor het aanvraagformulier

Neem dan contact op met onze vrijwiligerscoordinator: vrijwilligerscoordinator@moriahoeve.nl