Vertrouwenspersoon

Er is mogelijkheid om met de pastoraal werker, mw. Grietje Houwink af te spreken op woensdag of vrijdag om uw hart te luchten. Het kan zo opluchten om uw verhaal te kunnen doen!

Of u het als familie of vrienden wil doen, of u als bewoner, deelnemer of bezoeker van Moriahoeve. Het is altijd mogelijk.

Bij moeilijke onderwerpen, die u liever niet binnen Moriahoeve bespreekt, raden we u aan om contact op te nemen met vertrouwenspersoon tevens klachtenfunctionaris:
Mevrouw Anna Kempe, vertrouwenspersoon@cooperatieboerenzorg.nl of
klachtenfunctionaris@cooperatieboerenzorg.nl

Heeft u een cliëntvertrouwenspersoon nodig voor vragen rondom de Wet Zorg en Dwang dan kunt u advies vragen aan: Mw. Barry Nugteren (Zorgstem) emailadres: b.nugteren@zorgstem.nl