Profielschets Bestuurder Woonzorgboerderij Moriahoeve, 24 uur per week 

Over de Moriahoeve 

Woonzorgboerderij Moriahoeve is een professionele, belevingsgerichte en zorg-op-maat zorgaanbieder, die vanuit christelijke bewogenheid zorg verleent op het platteland in de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei. Dit betreft de volgende vormen van zorg: 

  • Kleinschalige woonvorm met zorg voor mensen met dementie 
  • Dagactiviteiten voor mensen die een dagstructuur wensen of nodig hebben 
  • Dementiezorg en -advies plus individuele begeleiding thuis 

Woonzorgboerderij Moriahoeve is gelegen in een groene en inspirerende omgeving, die vertrouwd voelt voor mensen met dementie. De zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg wordt verleend door medewerkers die christen zijn. We verwachten daarbij van onze medewerkers dat zij bevlogen zoeken naar een optimaal welbevinden passend bij de mens, met daarbij als mensvisie: “Ieder mens is uniek, door God geschapen en daarmee onze medemens”. 

Bij de Moriahoeve worden medewerkers uitgedaagd om hun gaven en talenten te ontwikkelen en in te zetten. Iedereen die de christelijke en persoonsgerichte visie kan respecteren, is als bewoner en deelnemer welkom binnen de Moriahoeve. Hierbij is het uitgangspunt dat het voor iedereen financieel mogelijk moet zijn om te wonen in de Moriahoeve. 

De functie 

De bestuurder die wij zoeken zorgt ervoor dat de Moriahoeve een zelfstandige intramurale zorgorganisatie blijft waar cliënten, medewerkers en vrijwilligers zich welkom en thuis voelen. Daarbij zijn voor de Moriahoeve de komende tijd een aantal zaken prioritair. Onder andere vastgoedbeleid, behoud van de kwaliteit van de zorg, toekomstbestendig houden van de Moriahoeve en de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Verder onderzoekt de Moriahoeve de ontwikkeling van een tweede locatie, om de unieke kleinschalige zorg die wordt verleend voor meer mensen mogelijk te maken. Uiteraard is de bestuurder eindverantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie.  
 
Je stuurt direct het MT aan en werkt in een collegiaal overleg met de bestuurssecretaris. Je realiseert kwalitatief goede zorgdienstverlening en een financieel gezonde en duurzame bedrijfsvoering, met kennis en een beeld van de ontwikkelingen in de ouderenzorg. 

Je weet het eigene van de Moriahoeve verder te ontwikkelen en uit te bouwen, waarbij uitbreiding van de voorzieningen tot de strategische mogelijkheden behoort. 

Met respect voor de doelstelling waarmee de Moriahoeve is opgezet, verwachten wij dat je de christelijke visie van de Moriahoeve onderschrijft en actief bijdraagt aan de uitwerking hiervan in de organisatie. De Moriahoeve wordt gekenmerkt door: naastenliefde, jezelf mogen zijn, zorgzaamheid, aandacht voor het individu, warmte en respect voor elkaar. 

De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht en is de gesprekspartner voor de OR en de Cliëntenraad. 

Het profiel: 

We zoeken een bestuurder met een academisch werk- en denkniveau. Je hebt minimaal enkele jaren integrale management verantwoordelijkheid gedragen in de (bij voorkeur intramurale) zorg. Je hebt de ambitie, potentie en senioriteit om deze unieke organisatie aan te sturen. Je hebt een groot hart voor de zorg en je kunt intrinsiek aansluiten bij de identiteit van de Moriahoeve. Je voelt je prettig in een omgeving waar barmhartigheid relevant is. Je bent een benaderbare, zichtbare en toegankelijke bestuurder die echt de verbinding maakt met cliënten en medewerkers. Je kunt schakelen tussen de menselijke maat en zakelijkheid. Je voelt een warme betrokkenheid bij cliënten, medewerkers en vrijwilligers in de organisatie. Je bent kerkelijk meelevend en laat dit zien in je handelen. Je hebt een eigentijdse visie op de missie en visie van de Moriahoeve en bent in staat deze op de juiste wijze te borgen. 

Je hebt een moderne visie op de zorg en houdt van nieuwe ontwikkelingen. Je hecht aan een goed contact met de OR en de Cliëntenraad. Je communiceert duidelijk en met compassie. Je schakelt makkelijk op alle niveaus. Je bent zowel in- als extern gericht op het bevorderen van samenwerking.  

Leiderschap is essentieel in deze rol: je biedt richting, stelt op overtuigende wijze heldere kaders en geeft daarbinnen alle ruimte voor ontwikkeling. Je spreekt verwachtingen uit en mensen mogen leren van de fouten die gemaakt worden. Je delegeert en spreekt mensen, met behoud van de relatie, aan op hun verantwoordelijkheden. Je benut de kracht van de medewerkers en geeft ze vertrouwen. Je maakt lastige zaken bespreekbaar en nodigt anderen uit om dat ook te doen. 

Aanbod en procedure 

Inschaling en salariëring vindt plaats conform de CAO VVT en rekening houdend met de Wet Normering Topinkomens.  

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met de Raad van Toezicht dhr. Pieter Teeninga,  tel.nr. 06 5108 8069 of p.teeninga@moriahoeve.nl.  

Je CV met motivatie zien we graag via mail naar p.teeninga@moriahoeve.nl, uiterlijk 12 juni 2023. De eerste verkennende gesprekken staan gepland op donderdagavond 22 juni.  

De intentie is om de procedure in juli af te ronden, met een aanstelling per 1 oktober 2023. 

Vacature Bestuurder