Individuele begeleiding thuis

Wanneer u te maken krijgt met dementie verandert er veel. Juist daarom kan het prettig zijn om in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Met individuele begeleiding thuis is dat vaak lang mogelijk en wordt uw mantelzorg ontlast.

Individuele begeleiding thuis kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om de wachtperiode naar wonen te overbruggen. De begeleiding thuis is overigens ook goed te combineren met deelname aan de dagbesteding van Moriahoeve. Echter, niet iedereen voelt zich thuis in een groep of ervaart juist teveel prikkels in een grote groep. De behoefte aan persoonlijk contact en het ondernemen van passende activiteiten is er daar en tegen vaak wel. Ook dan kan individuele begeleiding thuis een uitkomst zijn.

Individuele begeleiding kan bestaan uit

  • Ondersteuning in of herstellen van uw dagritme en structuur
  • Advies en begeleiding in uw dementieproces, ook voor uw mantelzorger(s)
  • Begeleiding bij activiteiten, bijvoorbeeld wandelen, bezoek aan de bibliotheek, geheugenspellen, voorlezen, luisteren of muziek
  • Samen boodschappen doen, koken en eten
  • Een luisterend oor
  • Het ontlasten van uw mantelzorger
  • Contact houden met uw casemanager of huisarts
  • Overbrugging en begeleiding naar de dagbesteding