Individuele begeleiding thuis

Wanneer u te maken krijgt met dementie verandert er veel. Juist daarom kan het prettig zijn om in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Met individuele begeleiding thuis is dat vaak lang mogelijk en wordt uw mantelzorg ontlast.

Individuele begeleiding thuis kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om de wachtperiode naar wonen te overbruggen. De begeleiding thuis is overigens ook goed te combineren met deelname aan de dagactiviteiten op het ontmoetingscentrum Rafidim. Echter, niet iedereen voelt zich thuis in een groep of ervaart juist teveel prikkels in een grote groep. De behoefte aan persoonlijk contact en het ondernemen van passende activiteiten is er daar en tegen vaak wel. Ook dan kan individuele begeleiding thuis een uitkomst zijn.

Individuele begeleiding kan bestaan uit

  • Ondersteuning in of herstellen van uw dagritme en structuur
  • Advies en begeleiding in uw dementieproces, ook voor uw mantelzorger(s)
  • Begeleiding bij activiteiten, bijvoorbeeld wandelen, bezoek aan de bibliotheek, geheugenspellen, voorlezen, luisteren of muziek
  • Samen boodschappen doen, koken en eten
  • Een luisterend oor
  • Het ontlasten van uw mantelzorger
  • Contact houden met uw casemanager of huisarts
  • Overbrugging en begeleiding naar de dagbesteding

Voorwaarden

U heeft voor individuele begeleiding thuis een WLZ-indicatie nodig. Deze regelt u, vaak samen met uw casemanager, via het CIZ. Heeft u gekozen voor een PGB? Dan kunt u daarmee zelf individuele begeleiding thuis inkopen.

Team

De individuele zorg wordt uitgevoerd door een ervaren team van medewerkers, die gespecialiseerd zijn in dementiezorg. In de meeste gevallen zijn zij ook werkzaam op het Ontmoetingscentrum of op een woning. Hierdoor kan er snel geschakeld worden van de thuissituatie naar het Ontmoetingscentrum of wonen als dat nodig is. De ervaring en expertise van de medewerkers dragen bij aan belevingsgerichte en betrokken zorg thuis en aan een goede samenwerking met uw casemanager. Wij streven er met elkaar naar, dat u met deze specialistische begeleiding zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Werkgebied

Moriahoeve is met individuele begeleiding thuis werkzaam in de omgeving van Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Maarn, Leersum en Veenendaal.

Aanvraag

Voor informatie over of een aanvraag voor individuele begeleiding thuis, kunt u contact opnemen met de coördinator van het Ontmoetingscentrum (Tel 033-3030446). Zij bespreekt de persoonlijke wensen en hulpvraag met u of uw mantelzorger, overlegt zo nodig met uw casemanager en zal u nader informeren over onze werkwijze en visie, de wachtlijstprocedure, zorgdossier en andere zaken.