Moriahoeve heeft een aantal maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In het algemeen gelden de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM

 • Bewoners en medewerker houden zoveel mogelijk afstand van elkaar (voorkeur 1,5 meter)
 • Was je handen én desinfecteer na ieder (bewoner-)contact
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoeken
 • Geen handen schudden of omarmen
 • Draag geen sieraden (ook geen trouwringen, armbanden, kettingen)
 • Verwijder snoeppotten/tijdschriften uit gezamenlijke ruimte
 • Ventileer ruimten regelmatig
 • Ga niet naar een andere woning

Hieronder een overzicht van enkele veel gestelde vragen:

Mag ik nog op bezoek komen bij Moriahoeve?
Nee, Moriahoeve is voor al het bezoek van buiten gesloten.
Een uitzondering geldt voor mensen in de terminale levensfase.
In deze situatie kunt u dit afstemmen met de coördinator zorg.

Wat doen jullie om ervoor te zorgen dat bewoners niet vereenzamen?
Moriahoeve vindt het erg belangrijk dat onze bewoners niet vereenzamen en voldoende aandacht krijgen.
De medewerkers krijgen hierbij op afstand ondersteuning van de activiteitencoaches.
Zij organiseren iedere dag een activiteit die op de woning kan worden uitgevoerd.

Nieuwe contactmogelijkheden met de naasten

Wat kan ik doen om contact te houden?

 • Wij delen beelden en informatie via Familienet, ook is er contact mogelijk via de telefoon, Caren Zorgt en de email.
 • U kunt kaarten, brieven, tekeningen of cadeautjes versturen/afgeven bij de ingang of brievenbus. Bij voorkeur met een foto.
 • Ook kunt u met de bezoekmedewerker afspreken wanneer er ruimte is om de bewoner te bellen via Skype of gewoon met de telefoon.
 • Neem filmpjes op waarin u een boodschap inspreekt (let op een rustige tempo, benoem dat u snel weer op bezoek komt).
 • Leuke onderwerpen zijn de (klein)kinderen, herinneringen van vroeger zoals vakanties of alledaagse dingen, hobby’s.
 • Ook beelden van spelende kleinkinderen of (bekende) huisdieren kunnen erg fijn en plezierig zijn om naar te kijken.
 • Deze filmpjes kunt u mailen naar de woning van uw naaste.
  Mail: …(naam van de woning)…@moriahoeve.nl

Wat doet de organisatie om risico’s te verkleinen?
Dagelijks heeft het uitbraakteam (Management) overleg over de landelijke ontwikkelingen en hoe zij deze in de organisatie moeten organiseren.
Tijdens dit overleg wordt er gekeken naar het welbevinden van de bewoners, de communicatie met de familie, de personele inzet en hoe het met de medewerkers gaat, maar ook de voorraad beschermingsmateriaal, de communicatie, enz.

Daarnaast hebben de coordinatoren zorg dagelijks contact met de zorgmedewerkers om te inventariseren of er signalen zijn die wijze op het Coronavirus.
Bij twijfel wordt er een test aangevraagd via de huisarts en wordt er direct gestart met voorzorgsmaatregelen.

Als er een uitbraak komt, is Moriahoeve dan voorbereid?
Ja, wij doen er alles aan om alles goed voor te bereiden om dit gelijk goed op te kunnen pakken.
(Vrijwillige-)medewerkers en de naasten van de bewoners en bezoekers worden zeer regelmatig geïnformeerd over de huidige maatregelen.
Ook ligt er voor verschillende scenarios een protocol klaar. Zowel voor de bewonerszorg als de personele inzet.

Is de dagbesteding of het ontmoetingscentrum nog open?
Nee, deze is gesloten. Er wordt wel zo nodig begeleiding thuis aangeboden bij de bezoekers.

Kan ik mij in deze tijd laten informeren over het wonen en de dagbesteding? Of kan ik op de wachtlijst gezet worden?
Ja, dat kan gewoon. Op de dagbesteding kan weer gestart worden zodra deze weer geopend zal worden.
En u kunt ook op de wachtlijst geplaatst worden in deze tijd.

Komen er nog nieuwe bewoners wonen?
Ja, als er ruimte is en als er op de desbetreffende woning geen Corona is kan een verhuizing gewoon plaats vinden.
Er zullen wel afspraken gemaakt worden over de contactmomenten in verband met de risico’s. Hier is een speciale bezoekovergangsregeling voor opgesteld.

Staat u vraag er niet tussen maar heeft nog wel een vraag?
Mail dan naar info@moriahoeve.nl wij reageren zo spoedig op uw vraag.