De bestuurder is degene die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie. Als je dit vergelijkt met het besturen van een auto, dan zit de bestuurder aan het stuur.

De Raad van Toezicht is een raad, die bestaat uit 4 personen. Zij zijn degenen die toezicht houden op het besturen. Zij zitten als het ware op de bijrijdersstoel en stellen vragen over de route, het doel en het resultaat.

  • Contactgegevens: St. Woonzorgboerderij Moriahoeve, De Steeg 4a, 3931 PM Woudenberg,
  • tel. 033-3030445, email: lydia@moriahoeve.nl
  • Directeur/bestuurder: Lydia van Ravenhorst

Raad van Toezicht bestaande uit:

  • Aart van Kruistum (voorzitter)
  • Ben Post
  • Anja Hulsbergen
  • Gera van der Woude

Beleidsplan 2014-2017 is te downloaden met de volgende link: Strategisch plan Moriahoeve 2014-2017 Lydia 0.3

Verslag en financiele verantwoording is hieronder te downloaden:

Jaarrekening 2015: BD 00-00 jaarrekening Moho 2015 dd 23-05-2016

Jaarrekening 2016: 758457-jr 2016-Woonzorgboerderij Moriahoeve – WG CV

Het beloningsbeleid van de bestuurders is binnen de norm van de WNT. Raad van Toezicht leden ontvangen een maximale vrijwilligersvergoeding op jaarbasis.

  • Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve heeft de ANBI-status toegekend gekregen.
  • Het fiscaal nummer is: 822508837B01
  • IBAN: NL43RABO0121167801