Moriahoeve heeft ongeveer 100 medewerkers in dienst.

Organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Met een OR hebben werknemers inspraak binnen de organisatie waarvoor zij werken. En kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie. Zo controleert de OR of de organisatie zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover.

Inmiddels functioneert de OR binnen Moriahoeve al weer een aantal jaar.

Er is een voorzitter en vanuit elk team is er een afvaardiging in de OR. In totaal bestaat de OR uit 5 leden.

De eerste wisselingen zijn begin 2018 geweest. Belangrijk is het om binnen de Governance driehoek: Bestuurder, Raad van Toezicht en Ondernemingsraad/Cliëntenraad goed samen te werken aan besturen, toezicht houden en inspraak op beleid.

We zijn blij dat de medewerkers binnen Moriahoeve leergierig zijn en mee willen denken hoe Moriahoeve fris en gezond blijft.

Om de OR te bereiken, is email de beste manier: or@moriahoeve.nl