Moriahoeve is gelegen in  het buitengebied van Woudenberg. De meeste medewerkers wonen in een straal van 10 à15 km van Moriahoeve. Er zijn diverse kruisverbanden met medewerkers, bewoners en familie. Dat verbindt en geeft een sterke saamhorigheid aan de woongemeenschap. De organisatie kenmerkt zich als warm, betrokken en liefdevol. De Familiecultuur staat voor een organisatie die zich richt op de zorg voor goede verhoudingen, gekoppeld aan flexibiliteit in processen, zorg voor het personeel (als waren ze onderdeel van de familie) en klantgevoeligheid. De relatie tussen mensen staat centraal.

Aan de onderste druiven wordt inhoud gegeven door de leden van het MT: Directeur/bestuurder, Bestuurssecretaris en Coördinatoren zorg, Manager facilitaire dienst en Secretariaat. Zij ondersteunen de medewerkers, die naast de bewoners, het belangrijkste in de organisatie zijn. De medewerkers moeten uiteindelijk het werk verrichten en hebben het meeste contact met familie en mantelzorgers.

Moriahoeve hanteert een eenvoudige bottom-up structuur uitgebeeld door een druiventros, waarin ieder zijn eigen rol heeft en uniek is. Er is bewust gekozen voor zo min mogelijk overhead, zodat de financiën die binnen komen ook daadwerkelijk in de zorg geïnvesteerd kunnen worden. Er is gekozen om de teams zelf-organiserend te laten zijn, waaronder wordt verstaan zelforganisatie van uitvoering van de zorg, beheer van budgetten en activiteiten binnen beleidskader en randvoorwaarden.

Organigram Moriahoeve