Moriahoeve is gelegen in  het buitengebied van Woudenberg. De meeste (vrijwillige) medewerkers wonen in een straal van 10 à 15 km van Moriahoeve. De organisatie kenmerkt zich als warm, betrokken en liefdevol. Moriahoeve staat voor een organisatie die zich richt op professionele zorg met de wens en behoefte van de bewoner of bezoeker als uitgangspunt. 

Om het zorgaanbod goed te organiseren wordt er leiding geven door het managementteam; Bestuurder, Bestuurssecretaris en Coördinatoren zorg. Zij worden hierbij ondersteund door het secretariaat. Het management ondersteunt de medewerkers, die naast de bewoners, het belangrijkste in de organisatie zijn. De medewerkers moeten uiteindelijk het werk verrichten en hebben het meeste contact met familie en mantelzorgers.

Moriahoeve hanteert een eenvoudige bottom-up structuur. Er is bewust gekozen voor zo min mogelijk overhead, zodat de financiën die binnen komen ook daadwerkelijk in de zorg geïnvesteerd kunnen worden. Medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten in te zetten bij het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden, hierbij vullen zij elkaar aan binnen het team en de gehele organisatie. 

Organigram Moriahoeve