U wordt hier gezien! Dat is het uitgangspunt van Moriahoeve in de verbinding tussen bewoner, familie en medewerker. Vanuit het waardevol vinden van jezelf, kunnen uitdelen aan de ander: door hem/haar te kunnen zien, voelen en horen.

Moriahoeve gelooft in de kwaliteit van zorg en wonen die wordt aangeboden, omdat de organisatie dichtbij mensen wil staan.

Allereerst merken we dat als we vragen aan (vertegenwoordigers van) bewoners en bezoekers dat we een hoog cijfer krijgen zie ook Zorgkaart Nederland

De korte lijnen binnen de organisatie maken dat als er vragen zijn, of zaken die niet lekker lopen, dat er snel actie wordt genomen om dit te verbeteren. We laten dit niet lang duren. We willen als organisatie graag blijven verbeteren en leren.

Kwaliteit, hoe meet je dat? Alleen ervaring van familie en bewoners is niet voldoende. Vandaar dat we ook een objectief meetinstrument willen laten beoordelen of de begeleiding en zorg binnen Moriahoeve kwalitatief op orde is. En dat is in 2015 voor het eerst gedaan door een audit van het PREZO-keurmerk. Moriahoeve kreeg het gouden keurmerk toegekend. Jaarlijks wordt d.m.v. een heraudit beoordeeld of het gouden keurmerk behouden mag worden. En dat is het geval.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vanaf 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader gaat verder met persoonsgerichte zorg. Dit is niet alleen goede lichamelijke zorg, maar ook bijvoorbeeld een zinvolle dag en wooncomfort.

Het kwaliteitskader is geen vinklijstje, maar bedoeld om met elkaar en de cliënt de zorg beter maken:

  • Voor (toekomstige) bewoners en hun naasten geeft het aan wat zij mogen verwachten van de zorg.
  • Voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners is het een stimulans om de zorg voor ouderen blijvend te verbeteren.
  • Voor zorgaanbieders geeft het aan wat zij moeten regelen en organiseren om leren en verbeteren mogelijk te maken en goede zorg te kunnen verlenen.
  • Voor zorgkantoren helpt het eisen te stellen aan de zorg die zij inkopen.
  • Voor de inspectie geeft het aan waar zij zich bij het toetsen van kwaliteit en veiligheid op moeten richten

Kwaliteit laat je zien: daarom is ons Kwaliteitsverslag 2020 en Kwaliteitsplan 2021 te lezen in de volgende documenten:

Kwaliteitsverslag 2022

Beleidsplan 2022-2023

Een van de voorwaarden waaraan we willen voldoen is privacy van persoonsgegevens voor bewoners, deelnemers en medewerkers van Moriahoeve. Hierover leest u in ons privacy-beleid.

Moriahoeve- Privacyreglement bewoners-bezoekers

Het is altijd mogelijk dat er dingen niet goed gaan. Dan staan wij altijd open voor een goed gesprek. Mocht u een klacht willen indienen, dan is daar het volgende document voor beschikbaar om u de weg te wijzen:

Moriahoeve- Beleid klachtenregeling

U kunt ook te maken krijgen met vermoedens van acute en structurele onveiligheid situaties bij  huiselijk geweld en (ouderen) mishandeling. De stappen die u dan kunt doorlopen zijn te vinden in het onderstaande document Meldcode mishandeling:

Moriahoeve- Meldcode mishandeling