Financiën

Financiële kant van Moriahoeve

Voor bewoners in Moriahoeve geldt het principe van scheiden van wonen en zorg.

De zorg wordt betaald door middel van Zorg in Natura (ZIN), het zogenaamd Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit betekent dat Moriahoeve de zorgkosten bij het Zorgkantoor declareert en dat u hier zelf geen omkijken naar heeft. U krijgt wel te maken met een eigen bijdrage die via het CAK wordt geïncasseerd.

Financiën wonen

Het verblijf of wonen wordt door bewoners zelf betaald, dat wil zeggen:
Huur: € €703,07*
Service: € 499.59*
(*Per 1 juli 2023)

De huur- en servicekosten zullen elke 1e van de maand geïnd worden via een automatische incasso.

Het is mogelijk om huurtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst: www.belastingdienst.nl
Zoeken op huurtoeslag aanvragen.
Moriahoeve heeft toestemming gekregen van de belastingdienst om huurtoeslag aan te vragen voor onzelfstandige woonruimte.

Veelal hebben bewoners ook recht op zorgtoeslag.