Carla de Kievid: ‘Als kleine organisatie willen wij onze stem laten horen’

Nieuwsbericht | 22-10-2021 | 15:00

Persbericht KIK-V klik hier

KIK-V heeft aandacht voor kleine zorgaanbieders en neemt ze serieus. Dat vindt Carla de Kievid, bestuurssecretaris van Moriahoeve, een groot pluspunt van haar deelname aan het programma. Op 19 oktober brachten twee beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS een werkbezoek aan de woonzorgboerderij in Woudenberg.

Werkbezoek VWS Moriahoeve
Vlnr: Evy Liersen, Johan Ulenkate, Carla de Kievid, Rick Hagelstein

Sterke kant

Die morgen is het stiller dan anders in de tuin van de vier woningen. Er is corona geconstateerd en er zijn strengere regels van kracht. De bezoekers, beleidsmedewerkers Rick Hagelstein en Johan Ulenkate van het ministerie en implementatie-adviseur Evy Liersen van KIK-V, moeten mondkapjes dragen. Een kleine organisatie toont in zo’n situatie haar sterke kant, vindt Carla. ‘Medewerkers die vakantie hebben, boden gelijk aan om te komen helpen. Je doet het hier echt mét elkaar.’

Professionaliseringsslag

Moriahoeve bestaat negen jaar en biedt zorg vanuit een christelijke levensvisie. Er wonen 37 mensen met dementie. Bij de woonzorgboerderij werken 100 medewerkers en 40 vrijwilligers. In de zorg wordt de cliënt doelbewust en consequent centraal gesteld, zegt Carla. Ze heeft onder meer kwaliteit en ICT in haar portefeuille. De beslissing om deel te nemen aan KIK-V sluit aan bij de professionaliseringsslag die Moriahoeve sinds enkele jaren aan het maken is en bij de intensieve aandacht voor kwaliteit, legt ze haar bezoekers uit.

Sinds een jaar of twee hebben elk van de vier woningen een kwaliteitsmedewerker, Moriahoeve heeft daarnaast één kwaliteitsverpleegkundige. Iedere twee maanden kiezen zij een thema voor kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld de zorgplannen op orde brengen. Alle medewerkers hebben een aandachtsgebied of zitten in een werkgroep.

‘Het project voor Waardigheid en Trots dat wij hebben gedaan, heeft ons echt geholpen om een kwaliteitsslag te maken. Ik vind het fijn dat er projecten als Waardigheid en KIK-V zijn. We hebben substantiële ondersteuning gekregen om ze uit te voeren en ze sturen onafhankelijk mee.’ Moriahoeve is tevens onderdeel van een regionaal Lerend Netwerk en is Prezo-gecertificeerd.

Tuin Moriahoeve
De tuin van Woonzorgboerderij Moriahoeve

Eenvoudig, maar kwetsbaar

Dan schetst Carla de manier waarop haar organisatie gegevens aanlevert aan bijvoorbeeld het Zorginstituut. ‘Samen met de betrokken zorgcoördinator ga ik er een ochtendje voor zitten. Omdat we alle bewoners persoonlijk kennen, kunnen we zo nagaan hoeveel van hen decubitus hebben gehad bijvoorbeeld. Een eenvoudige werkwijze, maar ook kwetsbaar want je collega moet niet ziek zijn. Hebben we gegevens over personeel nodig, dan krijgen we een factuur, want die administratie hebben we uitbesteed.’

Moriahoeve had een aantal beweegredenen om al in een vroeg stadium deel te nemen aan KIK-V, legt Carla uit. Belangrijke reden is dat Moriahoeve sowieso graag meewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Carla: ‘In het begin waren we wat aftastend, want je kunt als kleine organisatie nou eenmaal niet alles doen. Maar we wilden onze stem laten horen. Hoe vaak moet je iets registreren? Kan het niet op één plek? Over dat soort vragen wilden we graag meepraten.’

De gap is groot

Voor Moriahoeve heeft Carla inmiddels de Zelfscan uitgevoerd, waarna ze van KIK-V een startdocument heeft ontvangen. Tijdens kennissessies heeft ze een gap-analyse gemaakt, waarin staat beschreven welke gegevens een organisatie wel en niet in huis heeft, in hoeverre die geautomatiseerd uit de systemen kunnen worden gehaald en wat er moet gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. Op basis van de gap-analyse kan een zorgaanbieder besluiten hoe hij verder wil.

De ‘gap’ tussen waar Moriahoeve nu staat (het semi-geautomatiseerd samenstellen van de indicatoren) naar het gewenste niveau van volledig geautomatiseerde aanlevering is groot. Een van de knelpunten die haar organisatie zal ervaren bij het dichten van de kloof is dat er minder financiële middelen beschikbaar zijn om dat te doen. Het ontbreken van een gespecialiseerde (ICT-)afdeling is eveneens een knelpunt.

Moriahoeve is daarom afhankelijk van de bereidheid van softwareleveranciers als AFAS en Nedap om wijzigingen in hun systemen aan te brengen. Carla: ‘Daar kunnen wij wel om vragen, maar als kleine organisatie moeten we meeliften op de grote. Dat is overigens tegelijkertijd een pluspunt. Ik vind het daarom positief dat de softwareleveranciers bij KIK-V betrokken zijn.’

Beter anticiperen

Ondanks dat een andere manier van gegevensaanlevering nog wel even op zich laat wachten, heeft de deelname aan KIK-V al wel vruchten afgeworpen voor Moriahoeve. Carla: ‘We weten wat we registeren en hoe. Zo kunnen we beter anticiperen op de toekomst. Ik kan intern ook beter uitleggen waarom het bijvoorbeeld toch nuttig is om onze vrijwilligers te registreren.’

Of gegevens aanleveren volgens de KIK-V-systematiek Moriahoeve straks minder administratieve last gaat opleveren, weet Carla nog niet. ‘Misschien gaat het ons als kleine organisatie juist meer tijd kosten. Maar als mij duidelijk is wat de voordelen zijn, minder kwetsbaarheid of landelijke uniformiteit in de gegevensaanlevering bijvoorbeeld, dan gaan wij ervoor. Bovendien, we leven in 2021. Je kunt je gegevens niet meer in een Word-documentje aanleveren. Je moet toch mee. Dan kun je er maar beter zoveel mogelijk uit halen voor je eigen organisatie.’

Betere terugkoppeling

Als afsluiting van haar presentatie heeft Carla haar wensen en verwachtingen met betrekking tot KIK-V op een rijtje gezet: een gegevensaanlevering die eenvoudiger en eenduidiger is, die zo min mogelijk dubbelingen kent en die zorgaanbieders minder administratieve last oplevert. Op haar verlanglijstje staat ook dat zorgaanbieders een betere terugkoppeling krijgen waarvoor de gegevens worden gebruikt. ‘Je wilt dat ze uiteindelijk ook echt tot een kwaliteitsverbetering voor onze bewoners leiden. Als ik dat weet, vind ik het ook veel leuker om ze aan te leveren.’

Moriahoeve en KIK-V