Moriahoeve

Welkom op de website van Woonzorgboerderij Moriahoeve! 

Moriahoeve te Woudenberg wil een thuis zijn voor mensen met dementie en hun familie of vrienden. Een plek waar alle ruimte is voor bewoners, deelnemers aan Dagactiviteiten en bezoekers in het Ontmoetingscentrum.

Moriahoeve biedt levensbestendige, betaalbare zorg- en dienstverlening  aan mensen met dementie zowel in de thuissituatie, op de dagbesteding als binnen de vier woningen. Moriahoeve levert zorg vanuit een christelijke levensvisie met de Bijbel als uitgangspunt. Wij doen dit in een groene en landelijke omgeving, waar bewoners de verschillende seizoenen optimaal kunnen ervaren. Moriahoeve blinkt uit in het zoeken naar eigenheid en eigenwaarde van cliënten. Wij organiseren de zorg rondom de bewoner en stemmen de dagindeling af op de behoefte van de bewoner. Vrijheid gaat boven veiligheid, waarbij risico’s gezamenlijk weloverwogen genomen worden. Familie/mantelzorgers zijn welkom deel te nemen aan het leven binnen de woning en daar waar wenselijk hun naaste/kennis te ondersteunen. Binnen onze professionele werkomgeving zij niet de regels leidend, maar de menselijke maat. We zijn betrouwbaar: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.  Betrokken, deskundige medewerkers werken samen met andere disciplines om complexe zorg te kunnen bieden.

Moriahoeve. Waarom die naam? Moria is een Bijbelse berg, het betekent: de Heer voorziet, of zal voorzien.