Moriahoeve

Welkom op de website van Woonzorgboerderij Moriahoeve! 

Moriahoeve te Woudenberg wil een thuis zijn voor mensen met dementie en hun familie of vrienden. Een plek waar alle ruimte is voor bewoners, deelnemers aan Dagactiviteiten en bezoekers in het Ontmoetingscentrum.

Waardevol

Leven uit genade
Uitdelen
Kostbaar
Oneindig waardevol

Ieder mens is waardevol en bedoeld
om tot Zijn bestemming te komen.

God zegt:
Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol,
en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden! (Jesaja 43: 4)

U wordt hier gezien! Dat is het uitgangspunt van Moriahoeve in de verbinding tussen bewoner, familie en medewerker. Vanuit het waardevol vinden van jezelf, kunnen uitdelen aan de ander: door hem/haar te kunnen zien, voelen en horen.

Eén van de eerste levensbehoeften van de mens is vrijheid. Daarom biedt Moriahoeve veel vrijheid binnen de veiligheid van de hoeve. Het erf van Moriahoeve is op de voormalige boerderij van de familie van Ravenhorst. Deze ligt in Woudenberg aan De Steeg 4a, in de Gelderse Vallei, tussen het Valleikanaal, de Liniedijk en Utrechtse Heuvelrug.

Wat de motor is achter deze onderneming? Een hart vol liefde voor de medemens, ontstaan doordat wij ons geliefd weten door God de Vader. 

Moriahoeve. Waarom die naam? Moria is een Bijbelse berg, het betekent: de Heer voorziet, of zal voorzien. Abraham kreeg de opdracht om zijn zoon Izak op die berg te offeren. De Heer voorzag in een ram die de plek van Izak innam. Abraham belijdt op dat moment: de Heer zal Zelf voorzien. Dat geloof in een plan van God met mensen, dus ook voor mensen die lijden aan dementie is wat de initiatiefnemers er toe heeft aangezet de Moriahoeve te starten.