De doelgroep voor het wonen in Woonzorgboerderij Moriahoeve is: mensen met geheugenproblemen en/of dementie.

Er wordt in een intakegesprek bepaald of iemand geschikt is om in deze woonvorm te wonen en begeleid te worden.

Er is een indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorginstellingen) nodig voor verblijf in een bepaald zorgzwaartepakket. Meestal zal dit Verpleging en Verzorging ZZP 5 of 7 zijn. Indien een BOPZ-instelling nodig is, kan Moriahoeve niet als woonplaats dienen, omdat Moriahoeve geen gesloten afdeling heeft.

Woning Jiftha, Karmel en Gilboa hebben 9 bewoners en Amana 10 bewoners.

In de woning heeft iedere bewoner een privéruimte en gezamenlijk een grote huiskamer , eetkamer en keuken. Iedereen kan genieten van de grote moes-, binnen en beweeg-tuin plus eigen overdekt terras.