Wie in Moriahoeve komt wonen, ervaart dit als zijn nieuwe thuis. Het huis is van de mensen die er wonen. Dit wordt vormgegeven door kleinschalige groepen waar vertrouwde mensen hen dagelijks begeleiden.

Het vertrouwde ritme van leven wordt zoveel mogelijk voortgezet. Ook de naasten (familie en vrienden) zijn van harte welkom. Wij zien hen als een waardevolle aanvulling van het dagelijkse leven van de mensen die bij ons wonen. Zij worden uitgenodigd mee te doen aan de huishouding alsof ze thuis zijn.

Het wonen zal, met ondersteuning, bestaan uit de activiteiten van het dagelijks leven. Dus samen groente halen in de moestuin, boodschappen doen, koken, huishouden, samen eten en de (eigen) kamer schoonhouden. Wat prettig is is dat iemand zijn dagen als nuttig ervaart. De persoonlijke wensen staan hierin wel centraal.

Uit ervaring met het herbergen van mensen met dementie in een kleinschalige woonvorm en met name in het buitengebied, blijkt dat mensen veel langer actief blijven. De omgeving geeft veel herkenbare geluiden, geuren, en men staat dichtbij de natuur. Er is veel ruimte en men wordt uitgenodigd om te blijven bewegen tot het einde toe. Aangetoond is dat de kwaliteit van leven van mensen met dementie door deze manier van wonen en zorgen op Moriahoeve als goed ervaren wordt door bewoner en familie.

Wat ik vind van Moriahoeve? Mijn vader is inmiddels overleden, maar ik heb er een familie bijgekregen!

De mens met dementie heeft beweging nodig om het dementieproces te remmen. En men zoekt geborgenheid, daar wordt over nagedacht en in voorzien door de medewerkers en vrijwilligers.


Het blijkt dat ieder mens, oud of jong, ziek of gezond, zich graag nuttig wil voelen, dat is iets wat we graag willen bevorderen in onze kleinschalige woonzorgboerderij. Meer informatie over levenskwaliteit, bewegen, kauwen en pijn.

Vanuit Woonzorgboerderij Moriahoeve en alle activiteiten die daar plaatsvinden kunnen wij veel bieden voor de mensen die bij ons wonen. Daarbij gaan wij uit van de interesses en mogelijkheden. Dus iedereen krijgt een persoonlijk plan plezierige activiteiten in overleg met henzelf en/of familie.