Heeft u een klacht, dan kunt u de volgende route volgen.

Of: u neemt contact op met betreffende persoon, of leidinggevende of directie.

Of: u gaat naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris of naar Stichting Klachtgeschil.

Dit is uitgebreid te lezen in het document klachtenregeling: klik hier