Heeft u een klacht of een compliment dan horen wij dit graag van u.

Klachten
Heeft u een klacht dan kunt u dit kenbaar maken bij de coördinator zorg.
Moriahoeve heeft ook een klachtenprocedure: klik hier

Complimenten
Complimenten kunt u mailen naar: secretariaat@moriahoeve.nl

Zorgkaart Nederland
Wilt u Moriahoeve waarderen via zorgkaart Nederland dan kan dat via deze link: klik hier

Vertrouwenspersoon bewoners

Voor bewoners is intern Grietje Houwink te bereiken via algemeen nummer Moriahoeve 033-3030440. Heeft u een cliëntvertrouwenspersoon nodig voor vragen rondom de Wet Zorg en Dwang dan kunt u contact opnemen met: Margoot van Woensel (Zorgstem) emailadres: m.vanwoensel@zorgstem.nl.
Heeft u een cliëntvertrouwenspersoon nodig voor overige vragen rondom de zorgverlening, dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang WLZ klik hier voor meer informatie.

Vertrouwenspersoon medewerkers

Voor medewerkers is Marlou Werkmeester de externe vertrouwenspersoon.
Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-36181225 of per mail vertrouwenspersoon@hrmworks4u.nl

Klachtencommissie WZD
Moriahoeve heeft een overeenkomst gesloten met Quasir B.V. voor klachten m.b.t. de WZD (wet zorg en dwang)

Contactgegevens van de klachtencommissie
Klachtencommissie Wzd-Wvggz t.a.v. ambtelijk secretaris
email: klachtencommissie@quasir
Telefoon: 06-82822358
Post: Postbus 1021,7940 KA, Meppel

Reglement Klachtencommissie WZD: klik hier
Klachtenformulier WZD- Quasir: klik hier
Privacyverklaring Klachtencommissie WZD: klik hier

Edit