Woonzorgboerderij Moriahoeve heeft dankzij diverse giften een
Qwiek-up kunnen aanschaffen voor de bewoners.

Deze Qwiek-up kan doordat hij verrijdbaar is op de verschillende woningen en op
de dagbesteding worden ingezet, ook in de beleefruimte zal deze worden gebruikt.

Wij zijn de gevers zeer dankbaar voor deze giften o.a.
* Familie Smeenk met een gift van € 3000,00
* Dhr. R. voor een gift die hij mocht weggeven zijn werkjubileum
* Vierdaagse lopers

Klik hier om te zien wat een Qwiek-up is

Qwiek-up