Op advies van de overheid en de cliëntenraad bepalen we steeds opnieuw de bezoekregels.
Hierbij staat de veiligheid en het welbevinden van de bewoners centraal.