Christen zijn!

U wordt hier gezien!

We vinden mensen uniek, door God geschapen en we vinden ook dat mensen bedoeld zijn om tot hun bestemming te komen. Dit houdt ook in dat ieder mens eigen wensen en behoeften heeft. Hier wordt u als mens gezien!

Kernwaarden van Moriahoeve zijn: (uitgebreide uitleg is terug te vinden in het Identiteit-document, onder aan deze pagina)

  • christen zijn met hoofd, hart en handen
  • bevlogen medewerkers
  • groen en (ver)fris(send)
  • betrouwbaar
  • leren door reflecteren

Wij willen dat iemand bij ons helemaal zichzelf kan zijn. Bij ons is er vrijheid, binnen de veiligheid van de hoeve.
De woonzorgboerderij is voor iedereen opengesteld, die de christelijke visie van de woonzorgboerderij kan accepteren, wat ook hun eigen visie mag zijn. Hier wordt U gezien! De verzorging heeft u als bewoner op het oog. De verzorgende heeft ook oog voor de familie en verwanten die op bezoek komen en mantelzorg bieden.

De christelijke identiteit betekent dat we aan tafel zullen bidden en danken, dat we samen uit de Bijbel lezen en een christelijk lied zullen zingen of muziek beluisteren, er is elke zondag een viering in de ruimte van het Dagactiviteiten Rafidim en andere bijkomende activiteiten. Er is een pastoraal werker, die bewoners bezoekt en een luisterend oor biedt, ook met hen wil bidden en hen langdurige aandacht kan geven. De pastoraal werker houdt wekelijks samen met bewoners en deelnemers de bijbelkring.

Ook betekent een christelijke visie dat de medewerkers vanuit hun christelijke levenshouding hun werk zullen doen. Hier wordt U (met hoofdletter) gezien! Daar bedoelen we onze Heer en Heiland mee, die door de mensen die in Hem geloven heen werkt. Medewerkers zijn zelf christen en willen vanuit hun innerlijke motivatie vorm geven aan het begeleiden en zorgen voor mensen.

In 2020 is het jaarthema ‘Loslaten’. Loslaten heeft betrekking op de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Meer vrijheid. Maar ook op waardig loslaten van het leven. Ook gaat het over loslaten van organisatiepatronen; rolaanscherping van alle functies, en een oefening om elkaar daarin nog meer te vertrouwen. Ook zal het thema loslaten worden gedeeld met vrijwilligers, en vooral ook met de verwanten, waar het om het loslaten van de bewoner of bezoeker gaat.

Loslaten

Om los te laten is liefde nodig
Loslaten betekent niet, dat ‘t mij niet meer uitmaakt, het betekent, dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen

Loslaten betekent niet dat ik wegkijk
het is het besef dat ik de ander ruimte geef
Loslaten is niet het onmogelijk maken,
maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties

Loslaten is machteloosheid toegeven,
hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven, het is jezelf zo goed mogelijk maken

Loslaten is niet zorgen voor,
maar geven om
Loslaten is niet oordelen,
maar de ander toe te staan mens te zijn

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
maar het anderen mogelijk maken hun eigen regie te bepalen
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien

Loslaten is niet ontkennen,
maar accepteren
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,
maar elke dag nemen zoals die komt,
en er mijzelf mee prijzen

Loslaten is niet anderen te beoordelen
maar te worden wat ik droom te zijn
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
maar groeien en leven voor de toekomst

Loslaten is minder vrezen
en meer beminnen

Tot slot…
Loslaten is Gods liefde toelaten
op dit moment waar jij staat

We worden hierdoor gedragen en kunnen biddend voor elkaar ons werk doen.

De mensen die Woonzorgboerderij Moriahoeve zijn gestart zijn mensen die bewogen zijn en worden door de Liefde van de Vader in de hemel. Zijn zorg en liefde strekt zich uit naar iedereen. Dat voorbeeld vraagt om navolging. Hier wordt U gezien !

In een goed te lezen document wordt de identiteit van Moriahoeve weergegeven. U kunt dit hieronder downloaden:

Identiteit Moriahoeve 1.0 15032016