Beste familieleden/naasten,

Tijdens de persconferentie deze week is duidelijk geworden dat wij voorlopig nog geen bezoek binnen Moriahoeve mogen ontvangen.
Wij weten allemaal dat het belangrijk is om de kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te beschermen en daar doen wij binnen Moriahoeve ook alles aan!

Toch zoeken wij ook nog steeds naar mogelijkheden die wel kunnen, zo hebben wij inmiddels buiten een bezoekruimte ingericht tussen Amana en Rafidim. (aan de kant van Dorkas) Hier is een ruimte gemaakt waar u kunt afspreken achter een plastic scherm. Hier onder een aantal bezoekregels om het zo veilig mogelijk te laten plaats vinden..

BEZOEKREGELS

 • Bezoek alleen op afspraak
 • Bel met de woning:
  Amana : 033- 3030 441
  Gilboa : 033- 3030 442
  Karmel : 033- 3030 443
  Jiftha : 033- 3030 444
 • Team zet de afspraak in de spreadsheet
 • Bewoner moet naar buiten kunnen
 • Bezoektijd max. 10 minuten
 • Aantal bezoekers max. 2 personen
 • Bezoeker mogen GEEN Corona thuis hebben of
  Coronaklachten/hoesten/koorts
 • Blijf achter het plastic scherm zitten
 • Raak elkaar niet aan en geef tijdens bezoek geen kaart/bloemetje/attentie/etc.
 • Hou ten alle tijden 1,5 meter afstand
 • Geen bezoek buiten mogelijk? Bel de woning dan voor een moment via Skype/Telefonisch
 • Regels kunnen weer aangescherpt worden
 • Geniet van het moment!

U zult begrijpen dat het bij slecht weer niet door kan gaan u kunt dan weer een nieuwe afspraak inplannen.

Buitenbezoek bij Woonzorgboerderij Moriahoeve
Buitenbezoek Moriahoeve