Vanaf 07-07-2020 zijn maatregelen COVID-19 binnen Moriahoeve weer aangepast.
Onderstaande is in goed overleg met de GGD, OR, bewonersraad en specialist ouderengeneeskundige vastgesteld:

Bezoekmaatregelen vanaf 7 juli 2020